video consult

TELE en VIDEO CONSULTATIE

Tele en Video consultatie

Omdat wij graag met je in contact blijven tijdens lockdowns, kun je bij ons terecht voor tele en video consultatie. Hoewel tijdens een lockdown de kliniek gesloten is. En alleen spoedgevallen dan bij ons terecht konden, bieden we voor de overige situaties telefonisch consult aan.

Je kunt dus afspraken blijven maken. Zo zijn wij je toch van dienst gebleven.

Inmiddels hebben wij de wachttijd weer ingehaald. Naast de reguliere spreekkamer consulten, blijven tele- of videoconsulten mogelijk. We maken dan gebruik van ondersteunend beeldmateriaal dat wij je van te voren opsturen om onze uitleg nog meer te verduidelijken.

Uiteindelijk zal het in bijna alle gevallen wel wenselijk zijn dat je behandelend medisch specialist je in de spreekkamer ziet voordat een behandeling wordt afgesproken.

Neem nu contact op.