Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website ReSculpt Clinic

Resculpt Clinic

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken, accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij ReSculpt Clinic, haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van ReSculpt Clinic. Het op welke wijze dan ook wijzigen van deze website is verboden. De site bevat onderdelen die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s op deze website geregistreerde of niet-geregistreerde merken van ReSculpt Clinic.

Garantie of aansprakelijkheid

ReSculpt Clinic heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u onjuistheden aantreft in de weergegeven tekst en beeldmateriaal. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kan op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Getoond beeldmateriaal zijn slechts voorbeelden en resultaten kunnen individueel verschillen.

ReSculpt Clinic is niet aansprakelijk voor de informatie op websites en links die u benadert via deze website. Links worden aangeboden als service aan de bezoekers van deze website. ReSculpt Clinic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Dit geldt ook voor de site van ReSculpt Clinic.

Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. U kunt uw reacties op de inhoud van deze website kenbaar maken door ons een e-mail te sturen.

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten, het beheersen van incidenten.

ReSculpt Clinic is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn rechten kan uit oefenen wat betreft rectificatie, verwijdering, en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, opdat ReSculpt Clinic de bevestiging hiervan kan retourneren. De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door ReSculpt Clinic en al zijn filialen of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de gebruiker verzocht.

Cookies

De website ReSculpt Clinic maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Algemeen

Het staat ReSculpt Clinic vrij om op elk moment deze voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van ReSculpt Clinic, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Klachten- en privacyreglement

ReSculpt Clinic beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via het contactformulier op onze website of via contact@resculptclinic.nl.

Maak nu een afspraak

X