Siliconen borstprotheses onder de loep

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen de Inspectie voor de Gezondheidszorg) geïnventariseerd welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. Vrouwen konden hun klachten anoniem aangeven op een digitale vragenlijst. De inventarisatie laat een breed beeld aan klachten zien. Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Hiervoor is wetenschappelijk vervolgonderzoek nodig. De resultaten uit deze inventarisatie kunnen hier wel richting aan geven.

In totaal zijn vragenlijsten van 976 vrouwen geanalyseerd. Hiervan gaven 695 vrouwen aan lokale of algemene gezondheidsklachten te ervaren nadat zij één of meerdere keren implantaten hadden laten plaatsen. 281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben ervaren na de implantatie(s). In het rapport Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat Een inventarisatie leest u het 84 pagina’s lange verslag.

De afgelopen jaren is er veel ophef geweest over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten. Zo werden implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed anderhalf jaar geleden verboden omdat tijdens een controle bleek dat er glasvezeldeeltjes op zaten die daar niet thuis horen.

Eerder raakte een Franse fabrikant van borstprotheses, van het merk PIP, in opspraak. Deze implantaten hebben een verhoogde kans op scheuren en lekken.

Zoals vaker in de medische geschiedenis leveren de niet lichaamseigen materialen (protheses) die langere tijd in het lichaam aanwezig zijn gezondheidsklachten op. Gelukkig zijn tegenwoordig steeds vaker lichaamseigen weefsels een optie tot vervanging hiervan. Ik het geval van het vergroten van het borstvolume is er de optie van het gebruik van lichaamseigen vet.  Door vet weg te halen op een plaats op het lichaam waar dit wat ruimer aanwezig is kan op een veilige manier betrouwbaar materiaal verkregen worden wat ergens anders in het lichaam gebruikt kan worden. In dit geval: voor het herstel of aanvullen van borstvolume. Lees hier meer.